ΟΑΕΔ: Πρόσληψη 2.200 πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ

oaedΞεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 2.200 (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την με αριθμ. Β118758/5-6-2012 Δημόσια Πρόσκληση και καλύφθηκαν) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες.Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ¤ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους), να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Περισσότερα...

 

Αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα

1116406 Τη Δευτέρα 14 του μηνός ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα γίνεται από 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα...

 

Oι πρώτες προκηρύξεις για 1.650 θέσεις στον πολιτισμό

Οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα αφορούν αρχικά τις περιοχές των Ιονίων Νήσων, του Βορείου Αιγαίου και της Πελοποννήσου
Ετοιμες είναι οι πρώτες προκηρύξεις κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού, οι οποίες θα απορροφήσουν 1.650 άνεργους φέτος και επιπλέον 1.650 το 2013, σε εφορείες αρχαιοτήτων όλης της χώρας.
Ηδη οι δικαιούχοι (Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις) έχουν καταρτίσει τις προκηρύξεις ανά περιφέρεια και πρόκειται να τις αποστείλουν στο ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να ξεκινήσει η έκδοσή τους στις αρχές Νοεμβρίου. Επισημαίνεται πως οι πρώτες προσλήψεις θα αφορούν τις περιοχές των Ιονίων Νήσων, του Βορείου Αιγαίου και της Πελοποννήσου.
Οι συμπράττοντες φορείς προέρχονται από τις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης (Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου). Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδος και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού, λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες αυτές, ανακλήθηκε οποιαδήποτε διοικητική Πράξη επιβαρύνει χρηματοδοτικά. Για το λόγο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού δεν είχε τη δυνατότητα να συμπεριλάβει της ανωτέρω Περιφέρειες στο σχετικό πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, λόγω έλλειψης πιστώσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, που χρηματοδοτεί τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Περισσότερα...

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Το Δ.Σ. της «Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» προκηρύσσει τη θέση ενός Λογοθεραπευτή με σύμβαση έργου για ορισμένο χρόνο για το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανάλογων τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία και εμπειρία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 στο Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 19ης Μαΐου 3  8 π.μ. έως 2 μ.μ. ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 94. Πληροφορίες Τηλ: 2351073919.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σολδάτος

Περισσότερα...

 

3.300 εποχικές θέσεις σε μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους

3.300 εποχικές θέσεις σε μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους

Η επιλογή προσωπικού θα γίνεται με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία

Ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο διαγωνισμός-εξπρές για την πρόσληψη 3.300 εποχικών υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους Εργασία», μέχρι το τέλος του 2012 θα προκηρυχθούν 1.650 θέσεις επτάμηνης απασχόλησης και άλλες τόσες στις αρχές του 2013 που θα αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Συντηρητών, ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Εργατών. Τις προκηρύξεις θα «τρέξουν» Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (στα πρότυπα της κοινωφελούς εργασίας) που έχουν επιλεγεί ήδη από τη Διαχειριστική Αρχή του υπουργείου Εργασίας, ενώ κριτήρια πρόσληψης θα θεωρούνται τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία υλοποίησης των προσλήψεων θα διαδραματίσει το ΑΣΕΠ, που θα κάνει τον έλεγχο των προκηρύξεων και τη δημοσιοποίησή τους στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα θα δέχεται και τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν. Οι νέες προσλήψεις χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και γίνονται προς την κατεύθυνση της άμεσης ενίσχυσης του προσωπικού των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της τουριστικής περιόδου.

Περισσότερα...

 

777 επικουρικές προσλήψεις νοσηλευτών

777 επικουρικές προσλήψεις νοσηλευτών

Στην πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην πρόσληψη π

ρόσθετου επικουρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 220 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής

Θεραπείας, 220 άτομα σε θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 άτομα σε θέσεις προσωπικού λοιπών καθηκόντ

ων. Την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Αττική) με 200 θέσεις, ενώ από 150 θέσεις θα μοιραστούν η 6η ΥΠΕ (Πελοπόννησος) και η 2η ΥΠΕ (Πειραιάς και Αιγαίο).

Περισσότερα...

 
Περισσότερα Άρθρα...

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
26 Ιούνιος 2014, 12.02
b------qq-4--10Σχεδόν 4 στους 10 μαθητές της Α' Λυκείου "κόπηκαν" στις Προαγωγικές Εξετάσεις που διεξήχθησαν κατά 50% μέσω της Τράπεζας Θεμάτων και κινδυνεύουν να...
26 Ιούνιος 2014, 11.50
2014-06-26-09-51-01 Τετ α τετ με τον επικηρυγμένο Χριστόδουλο Ξηρό είχαν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία την περασμένη εβδομάδα στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με...
26 Ιούνιος 2014, 11.48
-7--------------Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι οι έρευνες συνεχίζονται πολύ προσεκτικά και σε άλλες περιοχές και εντός και εκτός Αττικής   Στην Εισαγγελία...
real-estate
pharmacy
ktel
phones
steile-arthro
astra
san-simera
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ